Ga naar hoofdinhoud

Onze medewerkers van Onbeperkt aan de Slag geven trainingen op scholen voor speciaal onderwijs (mytylonderwijs). Hierdoor zijn we ons bewust dat leerlingen na het behalen van hun diploma bijna niet doorstromen naar werk.

Onbekend maakt onbemind bij werkgevers

Veel werkgevers weten niet wat mytylonderwijs is. Dit komt vooral omdat er veel initiatieven zijn voor leerlingen vanuit het praktijkonderwijs, maar nauwelijks voor leerlingen van het mytylonderwijs. Er zijn maar weinig projecten waar zij met leerlingen van het mytylonderwijs in contact kunnen komen. Met MovingOnUp willen we hier verandering in brengen, aldus Saskia Rosmalen, directeur van Onbeperkt aan de Slag.

Meld je ook aan als mytylschool voor MovingOnUp

Wil je ook met jouw leerlingen bouwen aan meer toekomstperspectief? Meld je dan aan via MovingOnUp@Onbeperktaandeslag.nl. Wil je graag hierover met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Back To Top